Op afstand bediende modelen en toebehoren

De modelen op deze pagina's kunnen met de afstandbediening op afstand bestuurd worden. Aanbevolen wordt om er een extra accu bij te nemen welk zeker het speelgenot sterk zal vergroten.